Véget ért az Ifjúsági műhely Jánosházán

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

2019. április 8-án utolsó alkalommal gyűltek össze az Ifjúsági műhely tagjai, hogy folytassák az ifjúsági közösségfejlesztés, közösségépítés elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítását. Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosítószámú, Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon című projekt keretében zajló tevékenységnek a jánosházi Batthyány Lajos ÁMK adott otthont.

A tizenkettedik alkalommal megvalósult, 4 órás időtartamú foglalkozáson a résztvevők elsőként felidézték a márciusi őrségi látóút tapasztalatait, értékelték az ott elhangzottakat. Mindenki elmondta, hogy a felkeresett és megismert szentgotthárdi és őriszentpéteri partnerek jó gyakorlataiból kinek mi tetszett, ki mit tud hasznosítani az ifjúsággal kapcsolatos munkája során.

Ezt követte a korábban kiadott „házi feladat” megbeszélése. Minden résztvevő egy ifjúságügyi témáról, jó gyakorlatról szóló szakcikket kapott, amelyet önálló munkával fel kellett dolgoznia. Ezt ismertették a többiekkel, majd Borsos László foglalkozásvezető irányításával megbeszélték. Ezt követően a foglalkozásvezető konkrét ifjúságügyi pályázati kiírásokat ismertetett a csoporttal, illetve ifjúságszakmai kiadványok megtekintésére is sor került. Ezekből mindenki vihetett magának útravalóul.

Végezetül a műhelysorozat zárására került sor. A jelenlévő résztvevők – némileg meghatódva – idézték fel az elmúlt egy év műhelyfoglalkozásainak legkedvesebb pillanatait, a legérdekesebb tréningelemeket. Persze nemcsak benyomásokról, érzésekről esett szó: elmondták azt is, hogy mit találtak a maguk számára leghasznosabb tananyagnak, amit adaptálni tudnak a saját közösségeikre. A felidézett emlékek alapján egyértelmű volt, amit ki is mondtak: ezután is kapcsolatban maradnak egymással, segítik egymás munkáját, az ifjúsági közösségek építését, gyarapítását.

Kuglics Gábor

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.