Véget értek a „135+1=A jövő zenéje” programjai Komárom-Esztergom megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

2018 áprilisában és májusában zajlott a „135+1=A jövő zenéje” elnevezésű projekt. Az országos szintű kezdeményezéshez Komárom-Esztergom megyében nyolc közösség csatlakozott, változatos programokkal és bemutatókkal készülve Kodály Zoltán szellemi hagyatékának ápolására. A rendezvénysorozat május 18-ával zárult.

Tatabányán a Sárberki Általános Iskola telephelyeként működő Móra Ferenc Általános Iskola népdalok éneklésével, Kodály által feldolgozott versek szavalásával, Kodály-portrét, illetve – választhatóan – a Psalmus Hungaricus, az Öregek vagy a Háry János egy részletére készített munkákat versenyeztető rajzpályázattal kapcsolódott be a programba. Mindezt a Kodály zeneszerzői-népzenekutatói munkásságát és annak jelentőségét bemutató előadással egészítették ki, tudatosítva a fiatalokban a hagyomány tiszteletének és őrzésének fontosságát.

Szintén Tatabányán a Kodály-életművében is fontos szerepet játszó zene–táj–ember kapcsolatrendszerre és a közösségépítésre hangsúlyt helyező videót készített a Project Tatabánya nevet viselő formáció. A média kreatív területei iránt elkötelezett, helyi gimnazistákból álló csoport a pályázatban „elsőfilmes” alkotóként, a Peron Music Alapítvány támogatásával vett részt. Az általuk készített – a város épített környezetét és lakosait is bevonó – videoklip egy helyi zenekar számára és közreműködésével készült, egyben őket és a helyi művészetet is népszerűsítő céllal.

A vidéki helyszínek közül Ácson a Balogh Attila vezetésével 2017-ben alakult, megzenésített verseket, irodalmi tartalmú dalokat többnyire könnyed hangvételben előadó Kifordítva Együttes öt alkalommal öt iskolai helyszínen rendezett ún. „Kodály roadshow”-t. Az ismeretterjesztő jellegű foglalkozásokon a diákoknak lehetősége nyílt a világhírű zeneszerző munkásságával ismerkedni, interaktív hangszeres bemutatón, majd közös zenélésen részt venni.

A neszmélyi Launai Miklós Református Iskolában a „135+1” apropójából április 21-én akciófestést tartottak. Az akcióművészetnek ezt a formáját nem először alkalmazták, osztályszinten már többször is alkottak zenére a tanulók. A mostani program különlegességét az adta, hogy ezennel minél több, különböző évfolyamokba járó diák részvételét tűzték ki célul, a 13. évfolyamig. Az eseményt öt 9. osztályos tanuló készítette elő; ők választották ki az alkotásoknak ihletet adó darabot is, nevezetesen Kodály Galántai táncok című művét. A legjobban sikerült munkák az iskola közösségi terében lettek kiállítva.

Kesztölcön a Művelődési Ház – IKSZT – Könyvtár adott helyet a helyi óvodások és iskolások számára szervezett programnak. A résztvevő gyerekek a projekt öt alkalma során a Háry János című daljáték papírszínházi előadását valósították meg, a darabhoz „saját mesekönyvüket” hozva létre. Mindez a zenehallgatást követő meseértelmezés és a mese képekre bontása után annak lerajzolása és megfestése, majd az egész történet – zenére történő – illusztrálása során valósult meg, a művelődési házat látogató gyerekek számára újfajta művészeti és közösségi élményt nyújtva.

Kecskéden a Művelődési Ház szakmai munkatársai és a Német Nemzetiségi Ifjúsági Tánccsoport az Aranykezek Művészeti Csoporttal együttműködésben hétalkalmas programsorozatot szerveztek, változatos művelődési-tanulási lehetőségeket kínálva a házban működő közösségek, valamint a helyi óvodások és iskolások számára. A „135+1” péntekjeit közös tánccal nyitották, amit a további alkalmakon a Kodály életét feldolgozó könyvtárismereti óra, Activity játék, valamint a Német Nemzetiségi Dalárda tagjaival való közös éneklés követett, de a programok között szerepelt látássérült fiatalokkal a zene „eszközével” történő ismerkedő- és érzékenyítőóra, Kodályról és Bartókról szóló interaktív előadás, végül zárásként egy flashmob bemutató is.

Bakonysárkányon a Községi Könyvtár adott helyet a projekthez kapcsolódóan május 12-én – a Rozmaring Kulturális Programsorozat nyitó számaként – bemutatott előadásnak, melyen a Fekete István Általános Iskola tanulói a Székelyfonóból adtak elő részleteket, Dékány Tibor vezetésével. Az idősebb lakosok dalra fakadása és a fiatalokat megmozgató flashmob által egy több generációt közösséggé kovácsoló örömzenélés jöhetett létre.

A „135+1” programsorozat alkalmából Esztergomban a Vármúzeum Rondella Galériája, valamint a Kaleidoszkóp Ház Kulturális Központ közönsége egy mozgásszínházi elemekkel kiegészített képzőművészeti, élőzenei aláfestésű performanszt láthatott, melyen a színészek egy-egy szolmizációs hangot jelenítettek meg. Az előadásra való készüléssel – amit Hentes Ildikó szociális munkás vezetett – a Kaleidoszkóp Színház nevet viselő csapat fogyatékkal élő és egészséges fiataljainak integrált közösséggé szervezését tűzték ki célul, Kodály üzenetének közvetítése, a zene által belső világuk „jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése által”, a színészek saját ötleteire építve. A bemutatót eszközökkel és vendéglátással az Eurohíd Alapítvány segítette.

Az előadásról készített videofelvétel itt látható:

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.