Végeztek a közművelődés szakértői Egerben

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatóság

Lezárult az Nemzeti Művelődési Intézet „Művelődő közösségek Észak-Magyarországon” EFOP-3.7.3-16-2017-00148 azonosító számú projekt, a 2019 augusztusában indított 60 kontaktórás, 8 alkalmas közművelődési szakmai továbbképzés.

A képzést (legkésőbb 2020. január 31-ig) a kulturális szakértői névjegyzékben szereplő közművelődési szakembereknek is el kellett végezni ahhoz, hogy a listában maradhassanak. De volt, aki még csak most ízlelgette a szakértővé válás feltételeit.


A Közművelődési szakértő tanúsítvánnyal záródó képzés (63239-4/2016/KOZOSMUV) oktatói közül elsőként Kary József központvezető (Művelődési Intézet Minőségfejlesztési Központ) tartott előadást a minőségfejlesztésről, a szakfelügyeleti rendszerről és az igazgatói pályázatok szabályszerűségéről. Szedlacsek Emília igazgató asszony (Művelődési Intézet Szakmai Igazgatóság) a közművelődési feladatellátáshoz kapcsolódó törvényi változásokról és a helyi rendeletekről tájékoztatta az oktatókat. Török Gabriella Rita központvezető (Művelődési Intézet Hálózati Központ), a költségvetés rejtelmeibe avatta be a résztvevőket, míg egy másik alkalommal Dr. Juhász Erika igazgatónő (Művelődési Intézet Szakmafejlesztési Igazgatóság) a szakember ellátottságról és a képzési és beiskolázási tervről tájékoztatta a hallgatóságot. Az utolsó alkalommal Szebeni Dóra (közművelődési szakértő), különböző szakértői vizsgálati példákat mutatva zárta le a 60 kontaktórás képzést.

A továbbképzést mind a 27 fő sikeresen teljesítette. Számukra 2019. október 8-án Kary József nyújtotta át a Közművelődési szakértő tanúsítványt.

Kun Zsófia

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.