Véméndi forgatók

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet a „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosítószámú projektjének keretein belül 2019. február 16-án útjára indult a helyi és nemzetiségi értékeket feltáró és dokumentáló Mozgó film, mozgó klub szakkör Véménden.

A baranyai falu értékei iránt elhivatott fiatal felnőttekből álló csoport tagjai a havi találkozások alkalmával értékfeltárásban-, közösségépítésben jártas előadók és filmes szakemberek bevonásával ismerkednek meg elméletben és gyakorlatban is egy imázsfilm készítésének nélkülözhetetlen elemeivel.

Első alkalommal az ismerkedésé és a csapatépítésé volt a főszerep. Játékos módszerekkel került sor a résztvevők tudásának és motivációjának feltérképezésére, majd csapatdinamikára épülő játékok segítségével tanultak meg egységként gondolkozni, dolgozni. A fotózáshoz és filmezéshez nélkülözhetetlen tulajdonságok, mint a megfigyelőképesség, gyorsaság, kreativitás, csapatmunka adta a szempontokat a játékok kiválasztásához.

A program megvalósítása során olyan tudással és kompetenciával gazdagodnak a csoport tagjai, mely nemcsak a helyi identitástudatukat erősíti, hanem munkaerőpiaci értéküket is növeli. A falu lakossága számára is fontos erővel bír a projekt, hisz az értékmentés és dokumentálás mellett az önazonosság, az együvé tartozás erősítői is lehetnek az elkészült alkotások. Így válhat egy film közösségépítő eszközzé és járulhat hozzá a település népességmegtartó képességének növeléséhez, valamint erősítheti annak marketingjét és pozitív megítélését.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.