Vezetői Szakmai Műhely indult Pest Megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatóság

2018. április 24-én került megrendezésre az év első Vezetői Szakmai Műhelye. A műhely célja, hogy a vezetők jobban megismerjék egymást és az NMI Művelődési Intézet Pest Megyei Irodáját. A szakmai nap keretében Wolf Katalin, a házigazda Érd nevében ismertette intézményét, továbbá Varga Zsolt mutatta be Solymár közművelődését.

A szakmai műhely megszólította a megyei intézményrendszer vezetőit és célul tűzte ki, hogy a műhely keretében egy intenzív kommunikációs folyamatot indítson el. Lehetővé vált, hogy a résztvevők együtt dolgozzanak fel témákat, tapasztalatokat cseréljenek, illetve, hogy még szorosabb partneri kapcsolat alakuljon ki a településeken dolgozó szakemberek és a Pest megyei iroda között. A délelőtt a 24 intézmény rövid bemutatkozásával telt. Mindezt egy jövőbe mutató, igényfeltáró csoportmunka követte: az intézményeknél felmerülő aktuális szakmai kérdéseket gyűjtötték össze, ahol sok résztvevő azonos témákat, megoldandó feladatokat, problémaköröket vetett fel.

A megindult szakmai párbeszéd mentén, témajavaslatok is születtek az elkövetkező találkozókra. Ez nagyon jó, hiszen a szakmai műhelyek célja nemcsak az aktuális feladatok ellátásának segítése, hanem a problémafeltáró beszélgetések kezdeményezése, egy aktív szakmai közösség megalapozása. Ezeken a találkozókon előtérbe kerülhetnek a megyében zajló innovációs kezdeményezések, a jogszabályi változások adta feladatok és lehetőségek, tapasztalatcserék, képzések és a partnerség építés a közös akciók, folyamatok elindításához. Az NMI Művelődési Intézet Pest Megyei Irodájának célja, hogy megteremtse ezeknek a mindenki számára hasznos szakmai találkozóknak a lehetőségét, rendszerességét.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.