Vízkereszt szakmai szemmel – kolléganőnk emlékezik

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatósága nagy örömmel ad hírt a megyében történt közművelődési eseményekről, népi vagy vallási szokások XXI. századi történéseiről, vagy épp a visszaemlékezés szép perceiről.

A vízkereszt rengeteg, csodás gyermekkori emléket hozott fel bennem – ezekkel a gondolatokkal kezdte az emlékek megosztását Illés Rolandné kolléganőnk. Majd ekképpen folytatta: Jómagam, 9 éves koromtól, 18 éves koromig felolvasó voltam a szentmiséken. Vízkereszt idején a Plébános Úrral és a ministráns gyerektársaimmal felkerestünk minden településünkön lévő házat, és imákkal, énekekkel köszöntöttük a ház lakóit. Az egyik, számomra mind a mai napig lélekemelő egyházi ének:

 

Szép kelet, szép nap! nincs benned homály,

Mert az örök nap benned a király.

Új esztendőben, új szívekkel,

Dicsérünk Jézus énekekkel.

 

És szólt a köszöntés: Békesség e háznak! És minden lakójának!

Ezt követően a Plébános Úr krétával felírta a ház ajtajára az adott év évszámát, majd a háromkirályok nevének kezdőbetűit. /19+ G+M+B+89/.

Településünk, Szentliszló lelki vezetését Sághegyi Gellért atya végzi, aki már 35 éve szolgálja 5 település hívő lakosságát. Korából kifolyólag, Istennek legyen hála, betöltötte a 75. évét. Ezt a szép hagyományt már csak úgy tudja tartani, hogy a templomban szenteli meg a vizet, és a családok hazavihetik otthonaikba.

Illés Rolandné közművelődési asszisztens

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.