Zárult a közművelődési szakemberek tudásbővítése

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

2020.05.07-én fejeződött be a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett és lebonyolított Kulturális vidékfejlesztés, 90 órás képzés Zala megyében Keszthelyen, a Balaton Színházban. A közművelődésben dolgozók, és e terület iránt érdeklődők számára a Közművelődési Akkreditációs Bizottság által akkreditált továbbképzés, a Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon EFOP-3.7.3-16-2017-00150 projekt támogatásával valósult meg.

 

A Zala megyei igazgatóság koordinálásával, február 20-án vette kezdetét 22 fővel a települések életére és fejlődésére irányuló tudásbővítés. A tizenegy képzési nap négy kontaktóra, valamint a COVID 19 világjárvány következtében kialakult helyzet miatt, tizenegy e-learning formában zajlott. Az ismeretszerzésben résztvevők a kultúra tevékenységrendszerén túl, a vidékfejlesztés szervezeteivel, annak hálózatával, stratégiai célok kidolgozásával bővíthették tudásukat. A kontaktórák lehetőséget kínáltak a hallgatók egymás közötti tapasztalatcseréjének, és kérdések feltevésének, melyekre az oktatók szemléletes módon adtak választ, teret engedve az egyéni kibontakozásnak.

Hangsúlyt kapott a vidéki térség fogalma és a vidékfejlesztés alapelemei is. A kulturális vidékfejlesztés programjának feladata a területi adottságokból adódó esélyhátrányok mérséklése, a helyi életminőség javítása. Felszínre kerültek a településeken megélt hagyományok, ünnepek, tárgyi-és szellemi értékek, valamint értéktárak, eljutva a kulturális identitásig. Az előadók kiemelték a vidéki környezet és a táj milyenségének, lehetőségeinek lényegét, fontosságát. Kiemelt cél az egységes értékrenden, kulturális hagyományokon és módszereken alapuló magyar közművelődés azonosságainak bemutatása, szereplőinek segítése, továbbá az eszközök, eredmények széles körben való elérhetősége. A marketingkommunikáció és a turisztikai fejlesztések, helyi és országos példákkal alátámasztva nyertek jelentőséget. Mindezek tükrében a megye kulturális és turizmus által látogatott értékei, valamint a közösségalapú rendezvények tervezésének és szervezésének módjai is elhangzottak.

A szakmai ismereteket tartalmazó tananyagok hatékony elsajátítása eredményezte a vizsgafeladatok sikeres megoldását. A záródolgozat saját projektötlet kidolgozása (a kulturális alapú gazdaságfejlesztés alapszolgáltatás követelményéinek figyelembevételével), bemutatása (lépések, alkalmazandó módszerek), az érintett települések vidékfejlesztésben betöltött szerepét mutatta be. A megszületett munkák a hallgatók által képviselt közösségek múltjából kiinduló jelenét, majd e kezdeményezések pozitív hatásait tükröző jövőjét vázolták fel.

A kulturális vidékfejlesztés sokszínű programja fél évtized alatt a közművelődés elismert, stratégiailag megalapozott fejlesztési területévé vált.

Török Irén
Fotó: Török Irén

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.