Bognár Alexandra

módszertani referens
Telefonszám: +36 20/533-9347
E-mail cím: bognar.alexandra@nmi.hu

Megyei iroda:
Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

Végzettség: Jelenleg az ELTE SEK PPK közösségszervezés szakos hallgatója Kiválósági Ösztöndíjjal. Általános szociális munkás abszolutóriummal és drámapedagógia szakirányú gimnáziumi érettségivel is rendelkezik.

Szakmai tapasztalat: közösségi koordinátor, majd az EFOP LLL NyMO projekt kommunikációs és esélyegyenlőségi munkatársa. Dolgozott online újságíróként, fő területei a közéleti és kulturális rovatok voltak. Több éven keresztül művészeti ügykezelési feladatokat látott el a helyi színházban, valamint dramaturgként is tevékenykedett. Munkái során számos civil szervezettel dolgozott együtt, mind közművelődési, mind szociális területen. Jelenleg szépíróként is dolgozik, valamint pályatársai programjaiban is részt vesz, közreműködőként és moderátorként is.

Jelenlegi munkaterület és feladatok: a közművelődési intézmények és a közösségi színtereken tevékenykedő szakemberek, döntéshozók, valamint a civil szervezetek vezetőinek módszertani támogatása, a szakmai szervezetekkel való együttműködés és partnerkapcsolatok működtetése tartoznak a feladatai közé. Fejlesztő programok tervezése, területi szintű amatőr művészeti, népművészeti, hagyományőrző tevékenységek megőrzésének és fejlesztésének támogatása, valamint az egész életre kiterjedő tanulási folyamatok megvalósításának segítésében is részt vállal. A területi közművelődési feladatellátás fejlesztésének segítése, stratégiai szakmafejlesztési koncepciók kidolgozása, jó gyakorlatok gyűjtése, tematikus műhelyek működtetésében való részvétel, valamint a területi közművelődési feladatellátás kommunikációja és az ifjúságfejlesztésben amatőr művészeti csoportok bevonása, segítése, illetve az országos mintaprogramok mentorálása is a feladatai között szerepel.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.