dr. Baloghné Uracs Marianna

megyei igazgató
Telefonszám: +36 20 282-7683
E-mail cím: uracs.marianna@nmi.hu

Megyei iroda:
Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóság

Végzettség: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, magyar-népművelés szak, drámatanár, kulturális mediátor MA folyamatban

Szakmai tapasztalat: Több, mint 30 éve dolgozik a közművelődésben; Szegeden, majd közel 25 évig Pápán, a Jókai Mór Művelődési Központban, ahol művelődésszervezői, szakmai csoportvezetői majd igazgatói feladatokat látott el. Az intézményben a város rendezvényeinek szervezése, a közösségek segítése terén komoly tapasztalatokat szerzett. Szakmai munkája során elsősorban színházi előadások szervezésével, a színházi nevelés és a drámapedagógia különböző területeivel foglalkozott, a témában több hazai és EU-s projektet fejlesztett ki és valósított meg partnerségben. Dolgozott a felnőttképzésben, foglalkozott közösségek fejlesztésével, sokat önkénteskedett civil szervezetekben. Részt vett a Pápai járás szervezeteit összefogó Civil Háló Szövetség valamint egy civil információs és tanácsadó iroda létrehozásában és működtetésében, ennek érdekében pályázatok elkészítésében és megvalósításában. Részt vett több, az önkéntesség elterjesztésére irányuló programban, segítette a járási Önkéntes Pont létrehozását és működtetését. Munkájában mindig arra törekedett, hogy a helyiek ismerjék, becsüljék és éltessék tovább megörökölt értékeiket és meglévő közösségi erőforrásaikat.

2015 januárjától a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodájában dolgozik megyei vezetőként, 2017-ben pedig a Közép-dunántúli Régió vezetőjeként tevékenykedett.

Jelenlegi munkaterület és feladatok: megyei igazgató, emellett módszertani feladatok ellátása a Pápai járás területén; amatőr színjátszás és bábjátszás, drámapedagógia, szakmai képzések, hálózatépítés

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.