Nádasiné Barta Ibolya

módszertani referens
Telefonszám: +36 20/283-1389
E-mail cím: nadasine.ibolya@nmi.hu

Megyei iroda:
Nemzeti Művelődési Intézet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság

Végzettség: művelődésszervező szak – andragógus szakirány

Szakmai tapasztalat:

Hosszú éveken keresztül állt postai alkalmazásban. Betanulását követően előbb a cég legnagyobb szakszervezeti érdekképviseleténél végezte a tagság érdekeinek védelmét, majd egyik körzeti posta munkaügyi ügyintézőjeként dolgozott. A postai alkalmazottak bizalmát élvezve, munkavédelmi képviselői tevékenységekben is tudott jártasságot szerezni. Ezen időszak alatt igyekezett, hogy a munkatársak, az érdekképviseleti programjaikat célra irányuló tudatosság szellemében tervezzék. Céljuk az volt, hogy tagjaik sorába minél több embert bevonjanak, ezzel egy olyan közösséget formáljanak, amelyben függetlenül hátterük sokféleségétől, elfogadják és áthidalják különbözőségeiket, s ezáltal lehetőségük nyílik az őszinte és hatékony kommunikációra. Különböző rendezvényeik, pl. csapatépítő tréning, kihelyezett értekezlet, kirándulások, “szépkorúak” részére szervezett rendszeres klubdélután, azonban több volt a puszta összejövetelnél, hiszen együttléteik az együvé tartozás, a közösségépítés és a hagyományok ápolásának színterévé is vált.

Jelenlegi munkaterület és feladatok:

Az NMI Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Irodájának munkatársaként, módszertani referensi feladatokat lát el 2016. nyarától, ahol:

  • aktívan közreműködik a megyében megvalósuló közművelődési feladatok, projektek lebonyolításában,
  • kapcsolatot tart a közfoglalkoztatási programban résztvevő önkormányzatokkal, intézményekkel, civil szervezetekkel,
  • a szervezet más szervezeti egységeivel együttműködve vesz részt a Kulturális Közfoglalkoztatási Program megvalósításának szervezésében, koordinációjában és ellenőrzésében, a közfoglalkoztatás és a területi feladatellátás közötti összhang megteremtésében,
  • felelős az előző programokban kiadott eszközök aktualizálásáért, ill. koordinálja az újabbak partnerszervezetek részére történő átadását,
  • munkáltatói feladatokat lát el a Kulturális Közfoglalkoztatási Programban.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.