„Otthonról haza” EFOP-1.12.1-17-2017-00022

Projekt címe: „Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom bevonásával a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül” EFOP-1.12.1-17-2017-00022

Projekt rövidített címe: „Otthonról haza” EFOP-1.12.1-17-2017-00022

Konzorciumvezető: Hagyományok Háza

Konzorciumi tagok:

  • NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Népművészeti Egyesületek Szövetsége

A projekt futamideje: 2018. január 1 – 2020.december 31.
A szerződött támogatás összege: 660 000 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt bemutatása:

A projekt Magyarország konvergencia régióiban, illetve az Anyaországot körülvevő EU országok magyar lakosságának részvételével kerül lebonyolításra.

A program a hagyományőrzés és kultúraközvetítés, annak felzárkóztató, helyben megtartó, identitásformáló és közösségteremtő szerepének megosztásán, együttműködések megerősítésén, továbbá társadalmi-gazdasági problémák megoldásán keresztül igyekszik hozzájárulni a térség és a régió fejlesztéséhez, a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához. A célok elérése érdekében a rendezvényekbe bevonja a szomszédos országokban élő magyar lakosságot, civil szervezeteket, szakembereket, hogy a határon túli jó gyakorlatokat integrálja a fejlesztésekbe.

Stratégiai környezete a hazai kulturális intézményrendszer és ezen belül is a közművelődési intézmények, a hazai örökség, hagyományok és emlékezet őrzői és átadói.

Eszközrendszere a kultúra és helyi identitás megőrzését támogató szakmai tudás gyarapodásának elősegítése határon átnyúló tapasztalatcserék, tudáscsere programok által és jó gyakorlatok megosztásával specifikus célhoz illeszkedve.

Ifjúsági közösségfejlesztést és a hálózatosodást támogató hagyományőrző találkozók, értékmentő és örökségvédelmi akciók, interaktív tanulási alkalmak, tanulmányutak és táborok, konferenciák színesítik a megvalósítás palettáját.

Tudásmegosztó műhelyek szervezésén a szakmai tudásfejlesztésen át, a helyi közösségek értékfeltáró folyamatokba történő bevonásán keresztül éri el a projekt a kitűzött célját, mely a nemzeti kulturális és irodalmi értékek népszerűsítését szolgáló programok, rendezvények megvalósításával is kiegészül.

Gyermekek és fiatalok, a települési ifjúsági munka szereplői, önkormányzati intézmények referensei, fiatal felnőttek, hátrányos helyzetű csoportok, romák, a leghátrányosabb helyzetű járásokban és településeken élők, leszakadó településeken élők, helyi döntéshozók, közszolgáltatást és közösségi szolgáltatást nyújtó intézmények munkatársai és a szolgáltatások igénybevevői a célközönség.

Az NMI Művelődési Intézet NKft. keretében az alábbi tématerületeket valósítja meg a projekt :

  1. Ifjúsági közösségek fejlesztése:

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben tréner segítségével ifjúsági csoportok közösségfejlesztése és táboroztatása.

  1. Értékfeltárás és értékmentés mozgóképes eszközökkel:

Pályázat kiírása az Ifjúság megszólításával maximum15 perces kisfilm készítésére, település értékfeltárás témakörben. A nyertesek 5 napos bentlakásos „Mozgóképes” táborban vesznek részt.

  1. Hálózatépítés és helyi kulturális identitás erősítése a bábművészet eszközeivel:

Közép-dunántúli régióban mentorok segítségével bábcsoportvezetők felkészítése bábszakmai feladatokra, akik ezt követően 6 településen indítanak bábozó csoportokat. A témát nagyszabású találkozó zárja.

  1. Híres írók, költők emlékének életben tartása:

A projekt futamideje alatt évente neves irodalmárok és muzsikusok közreműködésével négy műhelymunka és Irodalmi nyári táborok szervezése.

  1. Ifjúsági értékőr program továbbfejlesztése a Kárpát-medencében:

Mesterképzés a „Pannon ifjúsági értékőr” hálózat számára, értékőr szabadegyetem értékfeltárásban aktív szerepet játszó közösségek bevonásával. Új értékőr csoportok bevonása. Nemzetközi ifjúsági konferencia az „Értékőr program” jövőjéről.

  1. Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében:

Települési és megyei értéknapok szervezése Tolna, Veszprém, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben.

  1. Kultúraalapú gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó hagyományos népi mesterségeket népszerűsítő konferencia és tematikus rendezvénysorozat:

Az Ipari kenderre épülő népi kézművesség mai korba való helyezése a közösségek bevonásával. Módszertan kidolgozása kilenc műhelymunka keretében. Záró konferencia.

  1. Népfőiskolai vándorakadémia:

Öt napos népfőiskolai találkozó melynek keretében bemutatásra kerül az adott térség népfőiskolai és művelődési jó gyakorlata, valamint plenáris előadások, műhelymunkák zajlanak.

Bővebb információ a projekt hivatalos honlapján:

http://www.hagyomanyokhaza.hu/EFOP2018-2020/

Név Beosztás Szervezeti egység Elérhetőség
Székely Katalin projektmenedzser Kiemelt Programok Igazgatósága szekely.katalin@nmi.hu
06-20/283-0505
Hartyándi Jenő szakmai vezető Kiemelt Programok Igazgatósága hartyandi.jeno@nmi.hu
06-20/430-4140
Szelei Edit szakmai koordinátor Kiemelt Programok Igazgatósága dit1@freemail.hu
Hegedüs Anett Judit szakmai munkatárs Kiemelt Programok Igazgatósága hegedus.anett@nmi.hu
06-20/322-9633
Simonné Vajda Violetta szakmai asszisztens Kiemelt Programok Igazgatósága vajda.violetta@nmi.hu
06-20/346-5170
Kádár Sándor szakmai asszisztens Kiemelt Programok Igazgatósága kadar.sandor@nmi.hu
06-20/430-5245

 


Újjáéledő bábművészet Komárom-Esztergom megyében

Az utóbbi időben a bábművészeti közösségek számának csökkenése figyelhető meg az országos statisztikai adatok alapján, így az EFOP-1.12.1-17-2017-00022 számú, „Otthonról haza” elnevezésű pályázat célja ezen művészeti ág eszközeivel amatőr művészeti csoportok életre...


Újabb lépés a Kárpát-medencei kulturális alapú gazdaságfejlesztésért

Az „Otthonról haza” projekt (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) lehetőséget biztosít a határokon átívelő kulturális alapú gazdaságfejlesztés hálózati együttműködésének bővítésére, tartalmának gazdagítására. Ennek jegyében november végén került sor Dél-Alföldön és...


Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében ‒ Helyi értékek Szőcön

A Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében programon belül szeptembertől folyamatosan megvalósításra kerülnek a települési értéknapok, melynek harmadik alkalma valósult meg 2018. november 24-én az „Otthonról Haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt kereteiben...


III. Veszprém Megyei Értékünnep Nyárádon

Az „Otthonról Haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt keretein belül, a Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében tevékenység részeként valósult meg a III. Veszprém Megyei Értékünnep, melynek 2018. november 16-án Nyárád adott otthont, ahol a Pápai járás értékeit...


Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében ‒ Helyi értékek Öcsön

A Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében programon belül szeptembertől folyamatosan megvalósításra kerülnek a települési értéknapok, melynek harmadik alkalma valósult meg 2018. november 17-én az „Otthonról Haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt kereteiben...


Bábcsoportvezetők felkészítése ünnepi hangulatban

Az „Otthonról haza” projekt keretében (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) bábfejlesztő program indult a Közép-Dunántúli Régió három megyéjében a pápai Pegazus Színház szakmai közreműködésével. November utolsó szombatján zárult az idei év műhelymunka-sorozata, amelyben...


Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében – Helyi értékek Bodorfán

A Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében programon belül szeptembertől folyamatosan megvalósításra kerülnek a települési értéknapok, melynek harmadik alkalma valósult meg 2018. november 10-én az „Otthonról Haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt kereteiben...


Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében ‒ Szatmár műhely 1.

Az „Otthonról haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt tevékenységének fontos eleme és megvalósuló programok egyike a Szatmár értékei elnevezésű szakmai műhelysorozat. Szakemberek számára kerül megszervezésre a projekt időszaka alatt három alkalommal különböző, az...


Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében ‒ Helyi értékek Hegyesden

A Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében programon belül szeptembertől folyamatosan megvalósításra kerülnek a települési értéknapok, melynek harmadik alkalma valósult meg 2018. október 27-én az „Otthonról Haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt kereteiben...


Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében – Helyi értékek Malomsokon

A Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében című tevékenységen belül szeptembertől megvalósításra kerülnek a települési értéknapok harmadik alkalmai az „Otthonról haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt keretein belül. A kétalkalmas közösségi beszélgetések során...


Leendő bábcsoportvezetők a pápai bábműhelyen

Az „Otthonról haza” projekt keretében (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) bábpedagógiai fejlesztő program indult a Közép-Dunántúli Régió három megyéjében a pápai Pegazus Színház szakmai közreműködésével. Az idei évben a Regionális Bábműhelyben már a negyedik találkozási...


Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében – Helyi értéktúra Ukkon

A Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében című tevékenységen belül szeptembertől megvalósításra kerülnek a települési értéknapok harmadik alkalmai az „Otthonról haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt keretein belül. A kétalkalmas közösségi beszélgetések során...


Tiszanánai fiatalokkal bővült az ifjúsági értékőr hálózat

Újabb harminc fiatallal bővült a Kárpát-medencei Ifjúsági Értékőr Hálózat. Ezúttal Heves megyében, Tiszanána központtal alakult újabb értékőr csoport, akikkel együtt Kárpát-medence szerte már több mint 600-an őrzik és örökítik tovább a nemzeti kincseket,...


Szabadegyetem, mesterképzés, új értékőr csoportok: tovább bővül a Kárpát-medencei értékőr hálózat

Újabb fiatal értékőrökkel és újabb közösségeket építő koordinátorokkal is bővül a Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat. A Kárpát-medencei értékőr hálózatnak immár 600 tagja van, határainkon belül és az elszakított nemzetrészeken. Az Otthonról haza program célja, hogy minél...


Együtt bábozunk

Az „Otthonról haza” projekt keretében (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) fejlesztő program indult az amatőr bábjátszás területén a Közép-Dunántúl régió három megyéjében. Ebben az évben a pápai Pegazus Színház szakmai közreműködésével megvalósuló hároméves programban a...


Ismét regionális bábműhely Pápán

Az „Otthonról haza” projekt keretében (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) fejlesztő program indult az amatőr bábjátszás területén a Közép-Dunántúli Régió három megyéjében. A pápai Pegazus Színház szakmai közreműködésével megvalósuló, hároméves programban, ebben az évben a...


Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében – Települési értéknapok Veszprém megyében

2018 áprilisa óta zajlanak a települési értéknapok Veszprém megyében, melyet a Művelődési Intézet az „Otthonról haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt keretein belül szervezett, a Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében altéma részeként. Ez a projektelem olyan...


Népfőiskolai jó gyakorlatok a Vándorakadémián

2018. augusztus 13–17. között zajlott a Veszprém megyei Taliándörögdön az NMI Művelődési Intézet Népfőiskolai Vándorakadémiája, melyet az „Otthonról haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt keretein belül szervezett. Az ötnapos, a hazai és külhoni népfőiskolák jó...


Értékőr mesterképzés indult a Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat további bővítése érdekében

Az értékőr mesterképzés célja, hogy a korábban a Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat munkájához csatlakozott tagok számára újabb ismeretek elsajátítására nyíljon lehetőség. A mesterképzés időpontja: 2018. június 24. – 2018. június 28. között volt. A mesterképzés helyszíne...


Népfőiskolai Vándorakadémia

2018. augusztus 13-án a Veszprém megyei Taliándörögdön kezdetét vette az NMI Művelődési Intézet „Otthonról haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt keretein belül a Népfőiskolai Vándorakadémia. Az ötnapos programban a délelőttök során szakmai, elméleti előadások és...


Együttműködést erősítő Népfőiskolai Vándorakadémia

Augusztus 13–17. között Taliándörögdön Népfőiskolai Vándorakadémiát szervez az NMI Művelődési Intézet az „Otthonról haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt keretein belül. A program alapvető célkitűzése a népfőiskolák közötti együttműködések erősítése, valamint...


Új ismeretek, jó gyakorlatok: értékőr szabadegyetem volt Taliándörögdön

Az értékőr szabadegyetem célja, hogy a résztvevők tovább bővítsék ismereteiket a hungarikummozgalom megvalósulásáról, megismerkedjenek az eddig kialakult jó gyakorlatokkal, az itt átadásra kerülő információkat össze tudják vetni saját tapasztalataikkal, az átvehető jó...


Regionális Bábműhely Pápán

Az „Otthonról haza” projekt keretében (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) fejlesztő program indult az amatőr bábjátszás területén a Közép-Dunántúli Régió három megyéjében. A pápai Pegazus Színház szakmai közreműködésével megvalósuló, hároméves programban számos fejlesztő...


Ifjúsági értékfeltáró és értékmentő filmes tábor

Az EFOP-1.12.1-17-00022 azonosító számú „Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom bevonásával a határon átnyúló kulturális kapcsolatoK erősítésén keresztül” projekt keretében „Otthonról Haza”‒...


Módosult az „Otthonról Haza” – Érték-Film-Közösség pályázati felhívása

Meghosszabbított határidővel és kibővített célközönséggel lehet pályázni 2018. június 12-éig az „Otthonról Haza” – Érték-Film-Közösség pályázati felhívásra. Fontos változás, hogy egyéni alkotók műveit is befogadjuk. Az EFOP-1.12.1-17-00022 azonosító számú...


Kárpát-haza szerte épülnek új kulturális kapcsolatok az „Otthonról haza” projektben

2018. május 30-án a Fonó Budai Zeneházban sajtótájékoztatón jelentették be az „Otthonról haza – Kulturális kapcsolatok erősítése a Kárpát-medencében” elnevezésű program indulását. A projekt az EFOP-1.12.1-17-2017-00022 pályázatból 2020 májusáig a Hagyományok Háza...


Pályázati felhívás – „Otthonról Haza” – Érték-Film-Közösség

Az EFOP-1.12.1-17-00022 azonosító számú „Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom bevonásával a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül” projekt keretében az NMI Művelődési Intézet...