„Otthonról haza” EFOP-1.12.1-17-2017-00022

Projekt címe: „Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom bevonásával a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül” EFOP-1.12.1-17-2017-00022

Projekt rövidített címe: „Otthonról haza” EFOP-1.12.1-17-2017-00022

Konzorciumvezető: Hagyományok Háza

Konzorciumi tagok:

  • NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Népművészeti Egyesületek Szövetsége

A projekt futamideje: 2018. január 1 – 2020. december 31.
A szerződött támogatás összege: 660 000 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt bemutatása:

A projekt Magyarország konvergencia régióiban, illetve az Anyaországot körülvevő EU országok magyar lakosságának részvételével kerül lebonyolításra.

A program a hagyományőrzés és kultúraközvetítés, annak felzárkóztató, helyben megtartó, identitásformáló és közösségteremtő szerepének megosztásán, együttműködések megerősítésén, továbbá társadalmi-gazdasági problémák megoldásán keresztül igyekszik hozzájárulni a térség és a régió fejlesztéséhez, a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához. A célok elérése érdekében a rendezvényekbe bevonja a szomszédos országokban élő magyar lakosságot, civil szervezeteket, szakembereket, hogy a határon túli jó gyakorlatokat integrálja a fejlesztésekbe.

Stratégiai környezete a hazai kulturális intézményrendszer és ezen belül is a közművelődési intézmények, a hazai örökség, hagyományok és emlékezet őrzői és átadói.

Eszközrendszere a kultúra és helyi identitás megőrzését támogató szakmai tudás gyarapodásának elősegítése határon átnyúló tapasztalatcserék, tudáscsere programok által és jó gyakorlatok megosztásával specifikus célhoz illeszkedve.

Ifjúsági közösségfejlesztést és a hálózatosodást támogató hagyományőrző találkozók, értékmentő és örökségvédelmi akciók, interaktív tanulási alkalmak, tanulmányutak és táborok, konferenciák színesítik a megvalósítás palettáját.

Tudásmegosztó műhelyek szervezésén a szakmai tudásfejlesztésen át, a helyi közösségek értékfeltáró folyamatokba történő bevonásán keresztül éri el a projekt a kitűzött célját, mely a nemzeti kulturális és irodalmi értékek népszerűsítését szolgáló programok, rendezvények megvalósításával is kiegészül.

Gyermekek és fiatalok, a települési ifjúsági munka szereplői, önkormányzati intézmények referensei, fiatal felnőttek, hátrányos helyzetű csoportok, romák, a leghátrányosabb helyzetű járásokban és településeken élők, leszakadó településeken élők, helyi döntéshozók, közszolgáltatást és közösségi szolgáltatást nyújtó intézmények munkatársai és a szolgáltatások igénybevevői a célközönség.

Az NMI Művelődési Intézet NKft. keretében az alábbi tématerületeket valósítja meg a projekt :

  1. Ifjúsági közösségek fejlesztése:

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben tréner segítségével ifjúsági csoportok közösségfejlesztése és táboroztatása.

  1. Értékfeltárás és értékmentés mozgóképes eszközökkel:

Pályázat kiírása az Ifjúság megszólításával maximum 15 perces kisfilm készítésére, település értékfeltárás témakörben. A nyertesek 5 napos bentlakásos „Mozgóképes” táborban vesznek részt.

  1. Hálózatépítés és helyi kulturális identitás erősítése a bábművészet eszközeivel:

Közép-dunántúli régióban mentorok segítségével bábcsoportvezetők felkészítése bábszakmai feladatokra, akik ezt követően 6 településen indítanak bábozó csoportokat. A témát nagyszabású találkozó zárja.

  1. Híres írók, költők emlékének életben tartása:

A projekt futamideje alatt évente neves irodalmárok és muzsikusok közreműködésével négy műhelymunka és Irodalmi nyári táborok szervezése.

  1. Ifjúsági értékőr program továbbfejlesztése a Kárpát-medencében:

Mesterképzés a „Pannon ifjúsági értékőr” hálózat számára, értékőr szabadegyetem értékfeltárásban aktív szerepet játszó közösségek bevonásával. Új értékőr csoportok bevonása. Nemzetközi ifjúsági konferencia az „Értékőr program” jövőjéről.

  1. Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében:

Települési és megyei értéknapok szervezése Tolna, Veszprém, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben.

  1. Kultúraalapú gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó hagyományos népi mesterségeket népszerűsítő konferencia és tematikus rendezvénysorozat:

Az Ipari kenderre épülő népi kézművesség mai korba való helyezése a közösségek bevonásával. Módszertan kidolgozása kilenc műhelymunka keretében. Záró konferencia.

  1. Népfőiskolai vándorakadémia:

Öt napos népfőiskolai találkozó melynek keretében bemutatásra kerül az adott térség népfőiskolai és művelődési jó gyakorlata, valamint plenáris előadások, műhelymunkák zajlanak.

Bővebb információ a projekt hivatalos honlapján:

http://www.hagyomanyokhaza.hu/EFOP2018-2020/

Név Beosztás Szervezeti egység Elérhetőség
Kárpáti Árpád szakmai vezető Kiemelt Programok Igazgatósága karpati.arpad@nmi.hu
Hartyándi Jenő partnerkapcsolati koordinátor Kiemelt Programok Igazgatósága hartyandi.jeno@nmi.hu
Szelei Edit szakmai koordinátor Kiemelt Programok Igazgatósága dit1@freemail.hu
Hegedüs Anett Judit szakmai munkatárs Kiemelt Programok Igazgatósága hegedus.anett@nmi.hu
Simonné Vajda Violetta szakmai asszisztens Kiemelt Programok Igazgatósága vajda.violetta@nmi.hu
Szalai Viktor szakmai asszisztens Kiemelt Programok Igazgatósága szalai.viktor@nmi.hu

 


Híres írók, költők emlékének életben tartása 2019-ben

A Nemzeti Művelődési Intézet „Otthonról haza” néven ismert, EFOP-1.12.1-17-2017-00022 projektjének „Híres írók, költők emlékének életben tartása” című tevékenységének keretében összesen nyolc műhelymunka került eddig megrendezésre a 2018. és 2019. évben...


Értékalapú közösségépítés Veszprém megyében

Az EFOP 1.12.1-17–2017–00022 – Otthonról Haza projektben 2018-ban 8 településen indultak olyan fejlesztő folyamatok, amelyek a helyi értékek feltárását helyezték a középpontba, és a helyi közösségek bevonására építettek. A folyamat következő lépéseként 2019-ben egy...


Bábcsoportok mentorálása a Közép-dunántúli régióban

A pápai Pegazus Színház szakmai közreműködésével 2018-ban indult bábfejlesztést követően Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom megyében hat új bábcsoportot indítottak a felkészített csoportvezetők, melyek 2020-ra készítik el első előadásaikat. Az „Otthonról haza”...


Veszprém Megyei Értékünnep

Az „Otthonról Haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt keretein belül, a Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében tevékenység részeként valósult meg a Veszprém Megyei Értékünnep, melynek 2019. november 29-én Bakonybél adott otthont, a Zirci járás értékeit a...


Újabb fiatal értékőrökkel és újabb közösségeket építő koordinátorokkal bővül a Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat

A Kárpát-medencei értékőr hálózatnak immár 700 tagja van, határainkon belül és az elszakított nemzetrészeken. Az Otthonról haza program célja, hogy minél erősebb közösséggé kovácsolja és kiterjessze az értékőr hálózatot. Első alprogramként mesterképzés indult a Pannon...


Fiatalok és értékőrzők – újabb csoport csatlakozott a Pannon Térség Ifjúsági Értékőr Hálózathoz

Az értékőrök olyan fiatalok, akik számára fontosak a helyi értékek, büszkék a településük természeti értékeire, épített örökségeire, hagyományaikra, helyi ünnepeikre. Ezért csatlakoztak az értékőr mozgalomhoz. Az Otthonról Haza pályázatnak köszönhetően az elmúlt...


Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében – Értéknap Nyirádon

A „Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében” tevékenységen belül folyamatosan megvalósításra kerülnek a települési értéknapok harmadik alkalmai az „Otthonról Haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt keretein belül. A kétalkalmas közösségi beszélgetések során...


Bábműhely Kecskéden

Az „Otthonról haza” projekt keretében (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) bábfejlesztő program indult a Közép-Dunántúli Régió három megyéjében a pápai Pegazus Színház szakmai közreműködésével. Szeptember 21-én Komárom-Esztergom megyében, Kecskéden találkoztak a műhelytagok,...


Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében – Értéknap Olaszfaluban

A „Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében” tevékenységen belül folyamatosan megvalósításra kerülnek a települési értéknapok harmadik alkalmai az „Otthonról Haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt keretein belül. A kétalkalmas közösségi beszélgetések során...


Dél-Dunántúli Regionális Értékek Napja Kémesen

A Nemzeti Művelődési Intézet „Otthonról haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt „Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében” elnevezésű tevékenység fontos eleme a Dél-dunántúli Regionális Értéknap, melynek keretében a látogatók megismerkedhetnek Tolna, Baranya és...


„Éreztük, tettük, mutattuk” – beszámoló a Kultiválról

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Otthonról haza EFOP-1.12.1-17-2017-00022 azonosító számú projekt támogatásával rendezte meg – Kultivál 2019 elnevezéssel – az „Ifjúsági közösségek fejlesztése” tevékenység egyik nyári táborát a Lakitelek Népfőiskolán....


Érték-Film-Közösség – Kárpát-medencei filmpályázat és nyári filmes tábor

A tavasszal meghirdetett, Kárpát-medencei kitekintésű értékgyűjtő filmpályázat eredményeképpen, nyári filmtábor valósult meg 2019. július 17–21. között Somogyfajszon, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. „Otthonról haza” EFOP-1.12.1-17-2017-00022...


Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében – Értéknap Kertán

A „Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében” tevékenységen belül folyamatosan megvalósításra kerülnek a települési értéknapok harmadik alkalmai az „Otthonról Haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt keretein belül. A kétalkalmas közösségi beszélgetések során...


Versmegzenésítés Lakiteleken Ferenczi György és a RackaJam közreműködésével

Intenzív irodalmi előadások és versmegzenésítő műhelyek zajlottak a 2019. június 24–27. között Lakiteleken megrendezett táborban. Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. „Otthonról haza” EFOP-1.12.1-17-2017-00022 projektjének keretein belül a „Híres írók,...


Fiatalok a hungarikummozgalom szolgálatában

Értékőr mesterképzés indult a Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat további bővítése érdekében az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.  EFOP-1.12.1-17-2017-00022 azonosítószámú „Otthonról haza” projekt keretében. A hálózat legfontosabb küldetése az, hogy a fiatal...


Kultivál 2019

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. az EFOP-1.12.1-17-2017-00022 azonosítószámú „Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom bevonásával a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén...


Ifjú értékőrök Taliándörögdön

Értékőr Szabadegyetem valósult meg 2019. május 31. – június 2. között Taliándörögdön, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. „Otthonról haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projektjének keretein belül. Az „Ifjúsági Értékőr Program továbbfejlesztése a...


Bábcsoportok mentorálása Sárszentmihályon

A „Hálózatépítés és helyi kulturális identitás erősítése a bábművészet eszközével” elnevezésű tevékenységsorozat keretében a pápai Pegazus Színház szakmai közreműködésével zajlik a leendő bábcsoportvezetők felkészítése Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom megyében....


Híres írók, költők emlékének életben tartása – irodalmi nyári tábor

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében az EFOP-1.12.1-17-2017-00022 azonosítószámú „Otthonról haza” program („Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom bevonásával a határon...


Az Otthonról Haza projekt idei nyári táborkínálata

Az Otthonról Haza projekt nyári kínálata bővelkedik táborokban. A résztvevők az egyikben híres írók, költők életművén keresztül egymással is ismerkedhetnek, a másikban a filmkészítés terén szerezhetnek tapasztalatot. Az augusztusi Kultivál programja a...


Bábcsoportok mentorálása Veszprém megyében

Az „Otthonról haza” projekt keretében (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. az amatőr bábjátszás területén indított fejlesztő programot a Közép-Dunántúli Régió három megyéjében. A pápai Pegazus Színház 2018-ban műhelymunkák...


Hagyomány és megújulás a népi kézművességben

Az „Otthonról haza” EFOP-1.12.1-17-2017-00022 azonosító számú projekt keretében a Hagyomány és megújulás a népi kézművességben címmel szakmai konferenciát rendezett az NMI Művelődési Intézet 2019. május 21-én, a Lakitelek Népfőiskolán. A közel hetven résztvevővel...


Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében – Megalakult a Szamosháti Tájegységi Értéktár

A Nemzeti Művelődési Intézet „Otthonról haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt tevékenységének fontos eleme és megvalósuló programok egyike a Szatmár értékei elnevezésű szakmai műhelysorozat. Szakemberek számára kerül megszervezésre a projekt időszaka alatt 3...


Értékőr Szabadegyetem és Mesterképzés

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. „Otthonról haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projektjének keretein belül, az Ifjúsági Értékőr Program elnevezésű tevékenység részeként Értékőr Szabadegyetem és Mesterképzés valósul meg. A taliándörögdi Közép-dunántúli...


Bábcsoportok mentorálása

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. „Otthonról haza” projekt keretében (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) az amatőr bábjátszás területén indult fejlesztő program a Közép-dunántúli régió három megyéjében három évig tart. Számos fejlesztő elemre kerül sor:...


„Otthonról haza” – Kisfilm pályázat – Érték-Film-Közösség témában

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. helyi értékeket bemutató kisfilmes pályázatot hirdet magyarországi és határon túli alkotói közösségek számára az EFOP-1.12.1-17-2017-00022 azonosítószámú „Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és...


Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében – Értéknap Balatonakaliban

A „Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében” tevékenységen belül folyamatosan megvalósításra kerülnek a települési értéknapok harmadik alkalmai az „Otthonról Haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt keretein belül. A kétalkalmas közösségi beszélgetések során...


Közösségi értékfeltárás – közösségi beszélgetések, települési értéknapok Veszprém megyében

2018 áprilisa óta zajlanak a települési értéknapok Veszprém megyében, melyet az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. „Otthonról haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt keretein belül szervez, a Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében tevékenység...


Tiszta forrás – Jelentkezés határon túli táborban való részvételre

A három intézményből álló konzorcium, melynek tagjai a Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., a kulturális kapcsolatok bővítését, a szakmai tudásbővítés elősegítését és a helyi kulturális...


Bábcsoportvezetők találkozója Sárszentmihályon

Három megye bábcsoportvezetői találkoztak 2019. március 9-én, a Hálózatépítés és helyi kulturális identitás erősítése a bábművészet eszközével témájú, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. „Otthonról haza” EFOP–1.12.1-17-2017-00022 azonosítószámú...


Újjáéledő bábművészet Komárom-Esztergom megyében

Az utóbbi időben a bábművészeti közösségek számának csökkenése figyelhető meg az országos statisztikai adatok alapján, így az EFOP-1.12.1-17-2017-00022 számú, „Otthonról haza” elnevezésű pályázat célja ezen művészeti ág eszközeivel amatőr művészeti csoportok életre...


Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében – Értéknap Adorjánban

A „Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében” tevékenységen belül folyamatosan megvalósításra kerülnek a települési értéknapok harmadik alkalmai az „Otthonról Haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt keretein belül. A kétalkalmas közösségi beszélgetések során...


Újabb lépés a Kárpát-medencei kulturális alapú gazdaságfejlesztésért

Az „Otthonról haza” projekt (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) lehetőséget biztosít a határokon átívelő kulturális alapú gazdaságfejlesztés hálózati együttműködésének bővítésére, tartalmának gazdagítására. Ennek jegyében november végén került sor Dél-Alföldön és...


Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében ‒ Helyi értékek Szőcön

A Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében programon belül szeptembertől folyamatosan megvalósításra kerülnek a települési értéknapok, melynek harmadik alkalma valósult meg 2018. november 24-én az „Otthonról Haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt kereteiben...


Híres írók, költők emlékének életben tartása

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. az „Otthonról haza” EFOP-1.12.1-17-2017-00022 azonosítószámú projekt keretében „Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom bevonásával a határon átnyúló...


III. Veszprém Megyei Értékünnep Nyárádon

Az „Otthonról Haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt keretein belül, a Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében tevékenység részeként valósult meg a III. Veszprém Megyei Értékünnep, melynek 2018. november 16-án Nyárád adott otthont, ahol a Pápai járás értékeit...


Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében ‒ Helyi értékek Öcsön

A Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében programon belül szeptembertől folyamatosan megvalósításra kerülnek a települési értéknapok, melynek harmadik alkalma valósult meg 2018. november 17-én az „Otthonról Haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt kereteiben...


Bábcsoportvezetők felkészítése ünnepi hangulatban

Az „Otthonról haza” projekt keretében (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) bábfejlesztő program indult a Közép-Dunántúli Régió három megyéjében a pápai Pegazus Színház szakmai közreműködésével. November utolsó szombatján zárult az idei év műhelymunka-sorozata, amelyben...


Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében – Helyi értékek Bodorfán

A Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében programon belül szeptembertől folyamatosan megvalósításra kerülnek a települési értéknapok, melynek harmadik alkalma valósult meg 2018. november 10-én az „Otthonról Haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt kereteiben...


Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében ‒ Szatmár műhely 1.

Az „Otthonról haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt tevékenységének fontos eleme és megvalósuló programok egyike a Szatmár értékei elnevezésű szakmai műhelysorozat. Szakemberek számára kerül megszervezésre a projekt időszaka alatt három alkalommal különböző, az...


Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében ‒ Helyi értékek Hegyesden

A Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében programon belül szeptembertől folyamatosan megvalósításra kerülnek a települési értéknapok, melynek harmadik alkalma valósult meg 2018. október 27-én az „Otthonról Haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt kereteiben...


Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében – Helyi értékek Malomsokon

A Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében című tevékenységen belül szeptembertől megvalósításra kerülnek a települési értéknapok harmadik alkalmai az „Otthonról haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt keretein belül. A kétalkalmas közösségi beszélgetések során...


Leendő bábcsoportvezetők a pápai bábműhelyen

Az „Otthonról haza” projekt keretében (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) bábpedagógiai fejlesztő program indult a Közép-Dunántúli Régió három megyéjében a pápai Pegazus Színház szakmai közreműködésével. Az idei évben a Regionális Bábműhelyben már a negyedik találkozási...


Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében – Helyi értéktúra Ukkon

A Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében című tevékenységen belül szeptembertől megvalósításra kerülnek a települési értéknapok harmadik alkalmai az „Otthonról haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt keretein belül. A kétalkalmas közösségi beszélgetések során...


Tiszanánai fiatalokkal bővült az ifjúsági értékőr hálózat

Újabb harminc fiatallal bővült a Kárpát-medencei Ifjúsági Értékőr Hálózat. Ezúttal Heves megyében, Tiszanána központtal alakult újabb értékőr csoport, akikkel együtt Kárpát-medence szerte már több mint 600-an őrzik és örökítik tovább a nemzeti kincseket,...


Szabadegyetem, mesterképzés, új értékőr csoportok: tovább bővül a Kárpát-medencei értékőr hálózat

Újabb fiatal értékőrökkel és újabb közösségeket építő koordinátorokkal is bővül a Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat. A Kárpát-medencei értékőr hálózatnak immár 600 tagja van, határainkon belül és az elszakított nemzetrészeken. Az Otthonról haza program célja, hogy minél...


Együtt bábozunk

Az „Otthonról haza” projekt keretében (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) fejlesztő program indult az amatőr bábjátszás területén a Közép-Dunántúl régió három megyéjében. Ebben az évben a pápai Pegazus Színház szakmai közreműködésével megvalósuló hároméves programban a...


Ismét regionális bábműhely Pápán

Az „Otthonról haza” projekt keretében (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) fejlesztő program indult az amatőr bábjátszás területén a Közép-Dunántúli Régió három megyéjében. A pápai Pegazus Színház szakmai közreműködésével megvalósuló, hároméves programban, ebben az évben a...


Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében – Települési értéknapok Veszprém megyében

2018 áprilisa óta zajlanak a települési értéknapok Veszprém megyében, melyet a Művelődési Intézet az „Otthonról haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt keretein belül szervezett, a Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében altéma részeként. Ez a projektelem olyan...


Népfőiskolai jó gyakorlatok a Vándorakadémián

2018. augusztus 13–17. között zajlott a Veszprém megyei Taliándörögdön az NMI Művelődési Intézet Népfőiskolai Vándorakadémiája, melyet az „Otthonról haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt keretein belül szervezett. Az ötnapos, a hazai és külhoni népfőiskolák jó...


Értékőr mesterképzés indult a Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat további bővítése érdekében

Az értékőr mesterképzés célja, hogy a korábban a Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat munkájához csatlakozott tagok számára újabb ismeretek elsajátítására nyíljon lehetőség. A mesterképzés időpontja: 2018. június 24. – 2018. június 28. között volt. A mesterképzés helyszíne...


Népfőiskolai Vándorakadémia

2018. augusztus 13-án a Veszprém megyei Taliándörögdön kezdetét vette az NMI Művelődési Intézet „Otthonról haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt keretein belül a Népfőiskolai Vándorakadémia. Az ötnapos programban a délelőttök során szakmai, elméleti előadások és...


Együttműködést erősítő Népfőiskolai Vándorakadémia

Augusztus 13–17. között Taliándörögdön Népfőiskolai Vándorakadémiát szervez az NMI Művelődési Intézet az „Otthonról haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt keretein belül. A program alapvető célkitűzése a népfőiskolák közötti együttműködések erősítése, valamint...


Új ismeretek, jó gyakorlatok: értékőr szabadegyetem volt Taliándörögdön

Az értékőr szabadegyetem célja, hogy a résztvevők tovább bővítsék ismereteiket a hungarikummozgalom megvalósulásáról, megismerkedjenek az eddig kialakult jó gyakorlatokkal, az itt átadásra kerülő információkat össze tudják vetni saját tapasztalataikkal, az átvehető jó...


Regionális Bábműhely Pápán

Az „Otthonról haza” projekt keretében (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) fejlesztő program indult az amatőr bábjátszás területén a Közép-Dunántúli Régió három megyéjében. A pápai Pegazus Színház szakmai közreműködésével megvalósuló, hároméves programban számos fejlesztő...


Ifjúsági értékfeltáró és értékmentő filmes tábor

Az EFOP-1.12.1-17-00022 azonosító számú „Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom bevonásával a határon átnyúló kulturális kapcsolatoK erősítésén keresztül” projekt keretében „Otthonról Haza”‒...


Módosult az „Otthonról Haza” – Érték-Film-Közösség pályázati felhívása

Meghosszabbított határidővel és kibővített célközönséggel lehet pályázni 2018. június 12-éig az „Otthonról Haza” – Érték-Film-Közösség pályázati felhívásra. Fontos változás, hogy egyéni alkotók műveit is befogadjuk. Az EFOP-1.12.1-17-00022 azonosító számú...


Kárpát-haza szerte épülnek új kulturális kapcsolatok az „Otthonról haza” projektben

2018. május 30-án a Fonó Budai Zeneházban sajtótájékoztatón jelentették be az „Otthonról haza – Kulturális kapcsolatok erősítése a Kárpát-medencében” elnevezésű program indulását. A projekt az EFOP-1.12.1-17-2017-00022 pályázatból 2020 májusáig a Hagyományok Háza...


Pályázati felhívás – „Otthonról Haza” – Érték-Film-Közösség

Az EFOP-1.12.1-17-00022 azonosító számú „Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom bevonásával a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül” projekt keretében az NMI Művelődési Intézet...

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.