Dr. Márkus Edina

felsőoktatás-fejlesztési központvezető

Telefonszám:
+36 20/366-7642

E-mail cím: dr.markus.edina@nmi.hu

Szervezeti egység:
Felsőoktatás-fejlesztési Központ

Végzettség: okleveles művelődési és felnőttképzési menedzser, a Nevelés- és Művelődéstudomány doktora (PhD)

Szakmai tapasztalat: A Debreceni Egyetemen tanít 2000 óta és jelenleg is. A Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori programjában doktorált 2006-ban (PhD). A Nemzeti Művelődési Intézet jogelődeiben különböző kutatási projektekben, fejlesztésekben együttműködő partnerként, megbízottként tevékenykedett, 2017-től részmunkaidős munkatárs. Több mint száz publikáció, közel száz tudományos előadás szerzője (bővebben: Magyar Tudományos Művek Tára, www.mtmt.hu). Rendszeresen tanít különböző célú és szintű szakmai képzéseken. Tananyagokat készít. Kutatási területe: a nem formális és informális művelődés sajátosságai, intézményi és résztvevői megközelítésben; a nonprofit szektor társadalmi, gazdasági, kulturális összefüggései. A 90-es évek közepe óta felnőttképzési és kulturális célú nonprofit szervezetekben végez önkéntes munkát és vállal szakmai feladatokat.

Jelenlegi munkaterület és feladatok: Jelenleg a Nemzeti Művelődési Intézet Felsőoktatás-fejlesztési Központjának vezetője. Elsősorban a közművelődési szakemberképzés felsőoktatás-fejlesztésének területén tevékenykedik, de a Szakmafejlesztési Igazgatóság egyéb feladatköreiben (képzés, kutatás) is bekapcsolódik programokba.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.