Török Gabriella Rita

szakfelügyeleti és minőségfejlesztési központvezető

Telefonszám:
+36 20/437-8919

E-mail cím: torok.rita@nmi.hu

Szervezeti egység:
Szakfelügyeleti és Minőségfejlesztési Központ

TÖRÖK RITA a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán tanító, ének-népművelés speciálkollégiumos diplomát, majd az ELTE Főiskolai Karán történelem szakos tanári végzettséget, a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán művelődésszervező egyetemi diplomát szerzett. Közoktatásvezetői szakvizsgája és népi játék, népi bőrös szakoktatói végzettsége is van. 1983 óta közművelődési területen művelődésszervezőként a csepeli Rideg Sándor Művelődési Házban, a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központban és Etyeken a Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézményben dolgozott, több mint 20 éves intézményvezetői gyakorlata van. A Nemzeti Művelődési Intézetben 2018. szeptember 1-jétől módszertani szakmai tanácsadó, 2019. februárjától a Szakmai Igazgatóság Hálózati Központ vezetője. Feladatai közé tartozik többek között a megyei igazgatóságok közművelődési szakmai tanácsadó munkájának irányítása és segítése, az országos közművelődési szakmai szolgáltatások fejlesztéséhez szakmai háttéranyagok, dokumentumok készítése. 2001-től közművelődési szakértő, szakfelügyelő; 2011-től auditor, 2014-től szakmai vizsgabizottsági tag. Társadalmi megbízatásként az Általános Művelődési Központok Országos Egyesületének elnöki feladatait látta el, 2017-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési Szakmai Minősítő Testület tagja. Munkáját 2004-ben Wlassics Gyula-díjjal ismerték el.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.