Színháziskola

Színháziskola – 30 órás akkreditált továbbképzés

Szakmai továbbképzés indul színházat, előadó-művészetet szerető és értő generáció kinevelése érdekében támogatott formában – nem csak pedagógusoknak.

A képzés célja

A Színháziskola – 30 órás pedagógus továbbképzés célja, hogy segítséget nyújtson a résztvevőknek abban, hogy hogyan válasszák ki a különböző közösségek életkorának, igényeinek és a lehetőségeknek megfelelő előadó-művészeti produkciót és azt hogyan dolgozzák fel a résztvevőkkel. A képzés keretében tapasztalattal rendelkező drámapedagógus és előadóművészeti szakemberek adnak módszertani segítséget a látogatásra való felkészítésben, majd a megtekintett produkció közös feldolgozására, a résztvevők befogadói magatartásának fejlesztésére.

Ajánljuk a továbbképzési programot a pedagógusok számára, mert
– a 277/1997. (XII.22.) sz. Kormányrendelet szerint akkreditált pedagógus-továbbképzési program, amely a hétévenkénti kötelező 120 órányi továbbképzési kötelezettség keretébe beleszámítható 30 órában,
– a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Rendszerben minősítéssel rendelkező szakmai továbbképzés (Engedélyszám: 12/84/2019), amely tanúsítvánnyal zárul,
– a képzés térítésmentes,
– a találkozásra és szakmai kapcsolatépítésre ad lehetőséget előadóművészeti területen jártas szakemberekkel, pedagógus kollégákkal az ország különböző pontjairól,
– nem csak drámapedagógusoknak szól a képzés, hanem bármely tanító, tanár haszonnal tudja a munkájában kamatoztatni,
– a Lázár Ervin Program keretében elérhető ingyenes előadóművészeti produkciók látogatásának igénybevételekor szakmai előnyt élveznek azok az iskolák, amelyek pedagógusai részt vesznek a Színháziskola című 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzésben, mivel ők már az életkori sajátosságokhoz jobban igazodó darabokat tudnak választani, és a feldolgozás módszereit is elsajátítják,

Ajánljuk a képzési programot mindenki más számára, aki érdeklődik az előadóművészetek iránt, és munkájában, tevékenységében támogatja a színház, és tágabban az előadóművészetek iránt fogékony generációk kinevelését. Így kulturális intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak, oktatási és további intézmények, szervezetek nem pedagógus munkaköreiben tevékenykedő diplomás szakemberek részére egyaránt hasznos tartalommal rendelkezik a képzés.
A pedagógus végzettséggel rendelkező résztvevők a képzés elvégzéséről PAT akkreditált képzési tanúsítványt kapnak, az egyéb végzettségekkel rendelkező résztvevők pedig részvételi igazolást.

A képzés felépítése
1. kontakt nap: 09.00-15.00 óra között kiscsoportokban (20-28 fő) megyei helyszíneken előadás és tréning az előadóművészeti intézményrendszerről, az előadóművészeti programok szervezéséről és feldolgozásáról.
Ezt követően online tananyagban az előadóművészeti ismeretek bővítése.

2-3. online képzési alkalom: Online formában valósul meg az alábbi tartalommal
Plenáris előadások online megtekintése.
          Fekete Péter, EMMI, Kultúráért Felelős Államtitkár
          Závogyán Magdolna, Nemzeti Művelődési Intézet Ügyvezetője
          dr. Juhász Erika, Nemzeti Művelődési Intézet Szakmafejlesztési igazgatója

Cirkuszművészeti produkció online megtekintése a Moodle felületen elérhető linken keresztül

Ismeretek ellenőrzésének módja: Feldolgozó feladatlap egyéni kitöltése a Moodle felületen a megtekintett cirkusz művészeti produkció feldolgozására. A feladatlapot fel kell tölteni a Moodle felületre.

4. kontakt nap: 09.00-15.00 óra között kiscsoportokban (20-28 fő) megyei helyszíneken valamely helyi előadóművészeti intézmény meglátogatása, valamint az előadóművészeti produkciók feldolgozásának módszertanáról előadás és tréning, valamint a képzés zárása.

Finanszírozás
A Színháziskola című 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés (engedélyszám: 12/84/2019) az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósul meg országos szinten. A továbbképzésen térítésmentesen vehetnek részt azok, akik a képzési csoportokba felvételt nyernek. A támogatás tartalmazza az alábbiakat: képzés, vizsga, két központi napon szállás, étkezés, központilag szervezett utazás költségei, előadóművészeti produkció. A támogatás nem tartalmazza a központi napokon túli étkezéseket.

Csoportok és jelentkezés
2020. őszén 40 képzési csoport indítását tervezzük. A felhívás szabadon terjeszthető. A jelentkezés folyamatos!

A képzések 2020. augusztus 24-től minden megyében több csoportban indulnak 2020. december közepéig.

A képzést jelenléti oktatás formájában tervezzük megvalósítani, azonban a koronavírus járvány hazai helyzetének megváltozása esetén távoktatási formára térhetünk át.

A Színháziskola képzés 2020. szeptemberében induló képzési csoportjaiba augusztus 18-tól várjuk a jelentkezéseket

az online jelentkezési lap kitöltésével!

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.