Színháziskola

Színháziskola – 30 órás PAT (Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület) által akkreditált pedagógus továbbképzés

Szakmai továbbképzés indul színházat, előadó-művészetet szerető és értő generáció kinevelése érdekében támogatott formában – nem csak pedagógusoknak.

A képzés célja:

A Színháziskola – 30 órás pedagógus-továbbképzés célja, hogy segítséget nyújtson a résztvevőknek abban, hogy hogyan válasszák ki a diákok életkorának, igényeinek és a lehetőségeknek megfelelő előadó-művészeti produkciót és azt hogyan dolgozzák fel diákokkal. A képzés keretében tapasztalattal rendelkező drámapedagógus és előadó-művészeti szakemberek adnak módszertani segítséget a látogatásra való felkészítésben, majd a megtekintett produkció közös feldolgozására, a tanulók befogadói magatartásának fejlesztésére.

Ajánljuk a továbbképzési programot a pedagógusok számára, mert

 • a 277/1997. (XII.22.) sz. Kormányrendelet szerint akkreditált pedagógus-továbbképzési program, amely a hétévenkénti kötelező 120 órányi továbbképzési kötelezettség keretébe beleszámítható 30 órában,
 • a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Rendszerben minősítéssel rendelkező szakmai továbbképzés (Engedélyszám: 12/84/2019), amely tanúsítvánnyal zárul,
 • a képzés térítésmentes (kivéve utazási költség),
 • a találkozásra és szakmai kapcsolatépítésre ad lehetőséget pedagógus kollégákkal az ország különböző pontjairól,
 • nem csak drámapedagógusoknak szól a képzés, hanem bármely tanító, tanár haszonnal tudja a munkájában kamatoztatni,
 • elsőkézből értesülhetnek a Lázár Ervin Programról, amelyet a Magyar Kormány 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozatában fogadott el. A Lázár Ervin program szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának lehetőségét,
 • a Lázár Ervin Program keretében elérhető ingyenes előadó-művészeti produkciók látogatásának igénybevételekor szakmai előnyt élveznek azok az iskolák, amelyek pedagógusai részt vesznek a Színháziskola című 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzésben, mivel ők már az életkori sajátosságokhoz jobban igazodó darabokat tudnak választani, és a feldolgozás módszereit is elsajátítják.

Ajánljuk a képzési programot mindenki más számára, aki érdeklődik az előadóművészetek iránt, és munkájában, tevékenységében támogatja a színház, és tágabban az előadóművészetek iránt fogékony generációk kinevelését. Így kulturális intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak, oktatási és további intézmények, szervezetek nem pedagógus munkaköreiben tevékenykedő diplomás szakemberek részére egyaránt hasznos tartalommal rendelkeznek a képzések.

A pedagógusok a képzés elvégzéséről PAT akkreditált képzési tanúsítványt kapnak, a további résztvevők pedig továbbképzés részvételi igazolást.

A képzés felépítése

1. kontakt nap: 09.00–15.00 óra között kiscsoportokban (20-28 fő) megyeszékhelyenként előadás és tréning az előadó-művészeti intézményrendszerről, az előadó-művészeti programok szervezéséről és feldolgozásáról.
Ezt követően online tananyagban az előadó-művészeti ismeretek bővítése.
2-3. kontakt nap: központi plenáris képzési napok Lakiteleken a Jókai Színház előadásával, illetve Budapesten a Fővárosi Nagycirkusz előadásával (lásd a képzési csoportnál).

 • 1. nap
  13.00–14.00 szállás elfoglalása
  14.00–17.00 óra plenáris előadások és kávészünet
  17.00–19.00 óra vacsora – állófogadás
  19.00–22.00 óra előadó-művészeti előadás
 • 2. nap
  8.00–9.00 óra reggeli, kiköltözés a szobákból
  9.00–12.00 óra feldolgozó műhelymunkák kiscsoportokban
  12.00–13.00 óra menüs ebéd, majd hazautazás

Ezt követően online esszé összeállítása és online benyújtása 5-8 oldalban arról, hogy az iskolában mely életkori csoportokkal milyen előadó-művészeti program látogatását terveznék, hogyan szerveznék meg, és hogyan dolgoznák fel.

4. kontakt nap: 09.00–15.00 óra között kiscsoportokban (20-28 fő) megyeszékhelyenként valamely helyi előadó-művészeti intézmény meglátogatása, valamint a darabok feldolgozásának módszertanáról előadás és tréning, képzészárás.

Finanszírozás

A Színháziskola című 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés (engedélyszám: 12/84/2019) az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósul meg országos szinten a Lázár Ervin Program keretein belül támogatott formában. A továbbképzésen térítésmentesen vehetnek részt azok, akik a képzési csoportokba felvételt nyernek. A támogatás tartalmazza az alábbiakat: képzés, vizsga, két központi napon szállás, étkezés, előadó-művészeti produkció. A támogatás nem tartalmazza az utazási költségeket, és a központi napokon túli étkezéseket.

Csoportok és jelentkezés

A képzések 2019. október 15-től minden megyeszékhelyen több csoportban indulnak 2020. júniusig. A választható képzések és helyszíneik a jelentkezési lapon érhetők el. 2019-ben 54 képzési csoport indítását tervezzük. A felhívás szabadon terjeszthető. A jelentkezés folyamatos, de az első képzési csoportokra október 15-ig várjuk a jelentkezéseket, a továbbiakra folyamatosan.

A Színháziskola képzés 2019-ben induló képzési csoportjai beteltek, a 2020-as jelentkezések hamarosan indulnak.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.