Vezetői pályázat véleményezése

Közművelődési intézmény vezetésére kiírt magasabb vezetői pályázat véleményezés

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet állapít meg részletszabályokat a közművelődési intézmény vezetésére kiírt magasabb vezetői megbízással kapcsolatban.

A hivatkozott jogszabály 7. § (2) b) pontja szerint az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető beosztás ellátására vonatkozó pályázatokat véleményező bizottság tagja egy országos szakmai szervezet egy képviselője vagy egy – a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő – kulturális szakértő lehet.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 87. § szerint az országos szinten működő, területi közművelődési szakmai szolgáltatásokat ellátó szervezet a közművelődési alapszolgáltatások segítése, fejlesztése és az egységes szakmai feladatellátás érdekében országos közművelődési szakmai szolgáltatást biztosít. A Nemzeti Művelődési Intézet a vezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázatot véleményező bizottság munkájában részt vehet, képviselőt küldhet.

A Nemzeti Művelődési Intézet a megyeszékhelyeken működő megyei igazgatóságain felkészült közművelődési szakemberek nyújtanak segítséget abban, hogy a közművelődési intézményt működtető települési önkormányzat az esedékes közművelődési intézményvezetői pályázati eljárási folyamatot a közművelődés igazgatás szabályai szerint jogszerűen és szakszerűen valósítsa meg.

A szolgáltatás tartalmazza a tanácsadást a pályázati kiírás elkészítéséhez, a beérkezett pályázatok szakmai véleményezését, a bizottsági ülésen részvételt, kérésre a bizottsági vélemény készítését.

A közművelődési intézményvezetői pályázattal kapcsolatos szolgáltatás részleteiről a területileg illetékes megyei igazgatóságok adnak felvilágosítást. Elérhetőségük: https://nmi.hu/szolgaltatasok/megyei-igazgatosagok/

A szolgáltatást igénylő települési önkormányzattal a Nemzeti Művelődési Intézet megállapodást köt.

Megrendelési postázási cím:

Nemzeti Művelődési Intézet Minőségfejlesztési Központ
(3300 Eger, Törvényház utca 4/B)
E-mail cím: kary.jozsef@nmi.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.